По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-6 ОТ 7 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № Н-6 ОТ 7 ЮЛИ 2017 г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ ОРГАНИТЕ НА СЛУЖБА "ВОЕННА ПОЛИЦИЯ"

ДВ. бр. 5 от 12.01.2018г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция".