По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 31 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 31 АВГУСТ 2017 г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДВ. бр. 72 от 05.09.2017г.

Обн., ДВ, бр. 72 от 5 септември 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Открива Технически колеж - Казанлък, в структурата на Техническия университет - София, за обучение на студенти по специалности от професионално направление "Машинно инженерство".