По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1161 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2017 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНВОЙНАТА ДЕЙНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 76 от 14.09.2021г.

Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 75 от 15 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 14 Септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (МВР).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...