По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.