По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 5 ОКТОМВРИ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2017 г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

В сила от 10.10.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г. в размер 434 484 лв.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.