По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2017 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2017 г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДВ. бр. 100 от 15.12.2017г.

В сила от 15.12.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 2 000 000 лв. за увеличаване капитала на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация "ВИТА" - ЕООД, Велинград, във връзка с финансово осигуряване за разширяване дейността на лечебното заведение, изразяващо се в обновяване и модернизация на материалната база и апаратура и повишаване квалификацията на персонала в Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация "ВИТА" - ЕООД, клон Поморие, с цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги и предоставяне на нови.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...