По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 9 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 9 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2017 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР"

ДВ. бр. 5 от 12.01.2018г.

В сила от 12.01.2018 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 5 от 12 януари 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази Наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 815040 "Инструктор" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 815 "Фризьорски и козметични услуги" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис