По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 10 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 10 АПРИЛ 2018 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 г.

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

В сила от 13.04.2018 г.
Обн., ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. в размер 85 118 лв. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите лица по чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните на Република България и по чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2018 г.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"