По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 28 НОЕМВРИ 2018 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 г.

ДВ. бр. 99 от 30.11.2018г.

В сила от 30.11.2018 г.
Обн., ДВ, бр. 99 от 30 ноември 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г., както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по бюджетна програма "Убежище и бежанци" с 1 500 000 лв.;
2. увеличаване на утвърдените разходи по бюджетна програма "Други дейности и услуги" с 1 500 000 лв.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...