По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СПОРТА И МЛАДЕЖТА НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СПОРТА И МЛАДЕЖТА НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

ДВ. бр. 100 от 04.12.2018г.

(Одобрен с Решение № 566 от 9 август 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 19 ноември 2018 г.)
Издаден от Министерството на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г.

 

history Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и младежта на Ислямска република Иран (наричани от сега нататък "Страните"); вдъхновени от желанието си да развиват двустранните отношения и сътрудничество в областта на младежта с цел засилване на приятелството и подобряване на взаимното разбирателство;
Вземайки предвид Програмата за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран;
Постигнаха разбирателство за следното:

history Общи цели
Член 1
Вземайки предвид вътрешните правила и разпоредби на всяка от Страните, Страните ще си сътрудничат на базата на взаимна изгода за развиване и подобряване на сътрудничеството в областта на младежта.