По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 24 ЯНУАРИ 2019 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО"

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

В сила от 05.02.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 811020 "Администратор в хотелиерството" от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.