По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2019 г.

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

В сила от 05.02.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 5 млн. лв. за държавна субсидия - част от държавната субсидия по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за вероизповеданията, за Българската православна църква - Българска патриаршия.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания", по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(4) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.