По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕШЕНИЕ № 46 ОТ 30 ЯНУАРИ 2019 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

history На основание чл. 5, ал. 1 и 3 от Наредбата за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни, приета с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.),

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ: