По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ, В АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" – ПЛОВДИВ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ, В АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО "ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ" – ПЛОВДИВ

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

Издадено от Народното събрание
Обн., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

history Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

history РЕШИ: