По вид документ > Нормативни актове - отменени > Други нормативни актове > ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ ПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

ДВ. бр. 98 от 23.11.2021г.

В сила от 09.03.2019 г.
Приети с Решение № 82 от 14.02.2019 г. на Комисията за регулиране на съобщенията
Обн., ДВ, бр. 19 от 5 март 2019 г., отм., ДВ, бр. 98 от 23 Ноември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...