По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ НА ДЕЦАТА НА МЕДАЛИСТИ, ЧИЕТО ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ МЕСЕЧНИ ПРЕМИИ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА Е ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ СМЪРТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 г. ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОМОЩИ НА ДЕЦАТА НА МЕДАЛИСТИ, ЧИЕТО ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ МЕСЕЧНИ ПРЕМИИ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА Е ПРЕКРАТЕНО ПОРАДИ СМЪРТ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2019г.

В сила от 12.03.2019 г.
Издадена от министъра на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парична помощ на децата на медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) е прекратено поради смърт.