По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 7 МАРТ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 ОТ 7 МАРТ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2019 г.

ДВ. бр. 21 от 12.03.2019г.

В сила от 06.03.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 21 от 12 март 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в общ размер 502 900 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството на туризма за рекламна кампания, свързана с организирането и провеждането през март 2019 г. на международен форум на Световната организация на ски учителите "Интерски конгрес 2019" в Национален курорт "Пампорово" - 103 900 лв.;
2. трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община Чепеларе за наемане на спортни съоръжения, конгресни зали, технически и обслужващи помещения, за медицинско обслужване, охрана, инфраструктура и други съпътстващи дейности по организирането и провеждането през март 2019 г. на международен форум на Световната организация на ски учителите "Интерски конгрес 2019" в Национален курорт "Пампорово" - 399 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2019 г.