По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 16 МАЙ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 г.

ДВ. бр. 41 от 21.05.2019г.

В сила от 21.05.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер 1 514 400 лв. за изпълнение на Решение № 943 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за участие на Република България в Световното универсално изложение ЕКСПО 2020 в Дубай, Обединени арабски емирства, в периода от 20 октомври 2020 г. до 10 април 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.