По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 16 МАЙ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 16 МАЙ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2019 г.

ДВ. бр. 41 от 21.05.2019г.

В сила от 21.05.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в общ размер до 3 450 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва:
1. разходи в размер до 1 250 000 лв. - за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната;
2. разходи в размер до 2 200 000 лв. - за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 - 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.