По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 14 ЮНИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 14 ЮНИ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2019 г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДВ. бр. 48 от 18.06.2019г.

В сила от 18.06.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 500 000 лв. за увеличаване капитала на "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, гр. София.
(2) Сумата по ал. 1 се изплаща в рамките на лимита за плащания на разходи и трансфери, предвиден по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят утвърдените с чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. показатели.