По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДВ. бр. 82 от 18.10.2019г.

Обн., ДВ, бр. 82 от 18 октомври 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите.