Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО КИБЕРСИГУРНОСТТА

ДВ. бр. 71 от 18.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 24 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 18 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С настоящия правилник се урежда организацията на дейността на Съвета по киберсигурността, наричан по-нататък "съвета".
(2) Съветът е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет (МС) по въпросите на киберсигурността.
(3) Съветът организира и осъществява дейността си в съответствие с дейностите, които са определени в чл. 9 и 10 от Закона за киберсигурност (ЗК).

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...