По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2019 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2019 г.

ДВ. бр. 3 от 10.01.2020г.

В сила от 30.12.2019 г.
Обн., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер за други целеви разходи по бюджета на Община Перник за 2019 г. в размер 30 000 000 лв. за "Реконструкция на част от главен клон II, кв. Изток, гр. Перник", "Реконструкция на водопроводи на главни улици на територията на община Перник" и "Авариен ремонт на пречиствателна станция за питейни води".
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.