По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРАКТИКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРАКТИКА

ДВ. бр. 3 от 10.01.2020г.

Издадени от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Мисия и визия