По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

(Одобрен с Решение № 678 от 14 ноември 2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 13 декември 2019 г.)
Издаден от Министерството на младежта и спорта
Обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.

 

history Чрез настоящия Меморандум Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия (наричани по-долу "Страните"),
Основавайки се на поддържането на приятелски и близки отношения между двете държави,
С цел укрепване и развитие на приятелските отношения чрез спорта и младежта в полза на двете Страни, придържайки се към националните законодателства, прилагани в двете Страни,
Се споразумяха за следното:

history Член 1
Страните изразяват своето желание да продължат сътрудничеството в областта на младежта и спорта в рамките на своите правомощия и компетенции, като приоритетно насърчават обмена на опит във:
1. институционалното сътрудничество;
2. областта на науката и технологиите, приложени към спорта;
3. спортната медицина;
4. борбата срещу негативните явления в спорта;
5. организирането на спортни мероприятия;
6. обучението на спортни специалисти;
7. програми за подкрепа и насърчаване на спорта за хора с увреждания;
8. областта на жените и спорта;
9. спортната инфраструктура;
10. спортния туризъм и младежкия обмен;
11. обмена на опит в младежките политики, проекти и програми.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...