Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ МЕРКИ ЗА МЕДИЦИНСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023г.

(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., ДВ, бр. 26 от 2020 г. В сила за Република България от 9 април 2020 г.)
Обн., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм., ДВ, бр. 26 от 21 март 2023 г.

 

history Настоящото Споразумение за съвместно възлагане ("Споразумението") е сключено от и между следните Договарящи страни:
Европейската комисия ("Комисията"), която е представлявана за целите на настоящото Споразумение от Европейския комисар за здравеопазване - Тонио Борг, и Генералния директор на Генерална дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите" - Паола Тестори Коджи,
и
следните страни - членки на Европейския съюз:
1) Кралство Белгия;
2) Република България;
3) Чешка република;
4) Кралство Дания;
5) Федерална република Германия;
6) Република Естония;
7) Ирландия;
8) Република Гърция;
9) Кралство Испания;
10) Френска република;
11) Република Хърватия;
12) Италианска република;
13) Република Кипър;
14) Република Латвия;
15) Република Литва;
16) Велико Херцогство Люксембург;
17) Унгария;
18) Република Малта;
19) Кралство Нидерландия;
20) Република Австрия;
21) Република Полша;
22) Португалска република;
23) Румъния;
24) Република Словения;
25) Словашка република;
26) Република Финландия;
27) Кралство Швеция.

history ПРЕАМБЮЛ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...