По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

В сила от 29.05.2020 г.
Приета с ПМС № 105 от 27.05.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 49 от 29 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за планиране на граждански ресурси за отбрана, за разработване на военновременните планове, както и за изпълнение на дейностите по чл. 22, ал. 2, т. 22 и 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...