По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257 ОТ 17 СЕПТЕМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 83 от 25.09.2020г.

В сила от 25.09.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 83 от 25 септември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер 1 500 000 лв. за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...