По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

В сила от 20.10.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 2 100 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...