По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 25 ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИЧНИ, ПАРФЮМЕРИЙНИ, БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И БИТОВА ХИМИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 25 ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "КОНСУЛТАНТ КОЗМЕТИЧНИ, ПАРФЮМЕРИЙНИ, БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И БИТОВА ХИМИЯ"

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

В сила от 24.11.2020 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 524030 "Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия" от област на образование "Техника" и професионално направление 524 "Химични продукти и технологии" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...