По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г.

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

В сила от 01.12.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...