По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2020 г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

В сила от 24.11.2020 г.
Обн., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 47, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. показател по бюджета на Държавна агенция "Електронно управление" максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети за 2020 г., със сумата в размер 10 520 000 лв.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...