По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Член единствен. Утвърждава Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...