По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

ДВ. бр. 4 от 15.01.2021г.

В сила от 15.01.2021 г.
Издаден от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С този правилник се уреждат статутът, съставът, структурата, функциите, организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството ("Националния съвет").

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...