По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

ДВ. бр. 15 от 19.02.2021г.

В сила от 19.02.2021 г.
Издаден от министъра на земеделието, храните и горите
Обн., ДВ, бр. 15 от 19 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните към министъра на земеделието, храните и горите, наричана по-нататък "Помирителна комисия по Закона за храните";
2. редът за провеждане на заседание на Помирителната комисия по Закона за храните;
3. съставът на Помирителната комисия по Закона за храните;
4. образуването и провеждането на помирителното производство.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...