Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. разрешаване за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ);
2. подновяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ;
3. изменение, отнемане или прекратяване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...