По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 140 ОТ 8 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКЛАД ОТ ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 18.02.2021 Г. И РЕШЕНИЕ № 88 ОТ 25.02.2021 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕШЕНИЕ № 140 ОТ 8 АПРИЛ 2021 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКЛАД ОТ ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНА С РЕШЕНИЕ № 75 ОТ 18.02.2021 г. И РЕШЕНИЕ № 88 ОТ 25.02.2021 г. НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021г.

Издадено от Комисията за регулиране на съобщенията
Обн., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.

 

history На основание чл. 102, ал. 2, т. 1 от Закона за електронните съобщения и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Комисията за регулиране на съобщенията

history РЕШИ:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...