По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 2428-НС ОТ 8 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕШЕНИЕ № 2428-НС ОТ 8 АПРИЛ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021г.

Издадено от Централната избирателна комисия
Обн., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.

 

history На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 2427-НС от 8 април 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

history РЕШИ:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...