По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 445 ОТ 11 ЮНИ 2021 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕШЕНИЕ № 445 ОТ 11 ЮНИ 2021 г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ДВ. бр. 50 от 15.06.2021г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 15 юни 2021 г.

 

history На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...