По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 76 от 14.09.2021г.

В сила от 14.09.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 76 от 14 септември 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси", с 69 985 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на публичната дипломация", бюджетна програма "Публични дейности", с 69 985 лв.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...