По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г.
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 г.

ДВ. бр. 76 от 14.09.2021г.

В сила от 14.09.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 76 от 14 септември 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. в размер 1 501 955 лв. за изплащане на награди във връзка с постигнатите класирания на проведените през 2021 г. Олимпийски игри в Токио.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...