По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)

ДВ. бр. 98 от 23.11.2021г.

(Приет с Резолюция MEPC 20(22) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 5 декември 1985 г. В сила за Република България от 6 април 1987 г.)
Обн., ДВ, бр. 82 от 1 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 95 от 16 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 96 от 19 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 98 от 23 ноември 2021 г.

 

history (изм., ДВ, бр. 98 от 2021 г.)

history ИЗМЕНЕНИЯ НА КОДЕКСА ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (КОДЕКС BCH)
(Приети с Резолюция MEPC.144(54) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 24 март 2006 г. В сила за Република България от 1 август 2007 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...