По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА РЕПУБЛИКА ПОЛША

ДВ. бр. 85 от 12.10.2021г.

(Одобрен с Решение № 675 от 17 септември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването - 24 септември 2021 г.)
Издаден от Министерството на туризма
Обн., ДВ, бр. 85 от 12 октомври 2021 г.

 

history Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото развитие и технологиите на Република Полша, наричани по-нататък "Страните",
Желаейки да засилят съществуващите приятелски отношения между Страните и да заздравят взаимното разбирателство,
С цел подобряване на сътрудничеството между двете Страни в областта на туризма въз основа на равенство и взаимна изгода,
За засилване и укрепване на сътрудничеството в областта на туризма между двете държави за взаимна изгода и в съответствие с националните закони и разпоредби, действащи в тях,
се споразумяха за следното:

history Член I
Страните изразиха намерение да укрепят сътрудничеството в следните области:
а) Обмен на информация и статистика, свързани с туризма;
б) Да насърчат сътрудничеството между заинтересованите страни в туризма, хотелиери и туроператори;
в) Обмен на информация, свързана с развитието на програми за туризма, прилагани в двете държави.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...