По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСВАНИЯ НА НЗОК
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2021 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСВАНИЯ НА НЗОК

ДВ. бр. 98 от 23.11.2021г.

Издадено от Националната здравноосигурителна каса
Обн., ДВ, бр. 98 от 23 ноември 2021 г.

 

history На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:
Утвърждава "Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ".history Извадка от Неофициален раздел бр. 98 от 23.11.2021 г. на ДВ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...