По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, И КИРИЛ САШЕВ СИМЕОНОВ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ПОПР., ДВ, БР. 98 ОТ 2021 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

РЕШЕНИЕ № 979-НС ОТ 19 НОЕМВРИ 2021 г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИВАЙЛО ХРИСТОВ ХРИСТОВ В ОСМИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ДОБРИЧКИ, И КИРИЛ САШЕВ СИМЕОНОВ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - ВАРНЕНСКИ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (ПОПР., ДВ, БР. 98 ОТ 2021 г.)

ДВ. бр. 98 от 23.11.2021г.

Издадено от Централната избирателна комисия
Обн., ДВ, бр. 98 от 23 ноември 2021 г., попр., ДВ, бр. 98 от 23 ноември 2021 г.

 

history Постъпило е заявление с вх. № НС-10-381/19.11.2021 г. от Филип Маринов Станев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД", и да не бъде обявен за избран за народен представител в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.
С Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. Филип Маринов Станев е обявен за избран за народен представител ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Филип Маринов Станев да не бъде обявен за избран за народен представител и да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 976-НС от 19 ноември 2021 г. на ЦИК, поради което следва да се обявят за избрани следващите кандидати в листите на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.
Въз основа на подаденото заявление от Филип Маринов Станев същият следва да бъде заличен от листата на ПП "ИМА ТАКЪВ НАРОД" в Осми изборен район - Добрички, и в Трети изборен район - Варненски.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

history РЕШИ:

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...