По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОДОВЕ ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД-2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 НОЕМВРИ 2021 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ КОДОВЕ ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД-2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

В сила от 26.11.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за "Хотелиерство" - КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за "Ресторантьорство" - КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за "Туроператорска дейност" - КОД: 79.1, 79.9; за "Организиране на конгреси и търговски изложения" - КОД: 82.3; за "Други дейности по хуманно здравеопазване" - КОД: 86.9; за "Експлоатация на зали за представления" - КОД: 90.04; за "Дейности, свързани с развлечения и отдих" - КОД: 93.2; за "Поддържане на добро физическо състояние" - КОД: 96.04, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г., се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...