По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕСТОВ ЕЗИК

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

Издаден от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този правилник се уреждат дейността и организацията на работа на Съвета за българския жестов език, наричан по-нататък "съвета", както и редът за определяне на неговите членове.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...