По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2021 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА COVID-19

ДВ. бр. 3 от 11.01.2022г.

В сила от 12.12.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 104 от 12 декември 2021 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...