По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Други > СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЧЕРНА ГОРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВ. бр. 4 от 14.01.2022г.

(Одобрено с Решение № 781 от 11 ноември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от 8 декември 2021 г.)
Издадено от Министерството на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2022 г.

 

history Правителството на Република България и правителството на Черна гора (наричани по-долу "Страните"),
Водени от желанието за успешно осъществяване на двустранно сътрудничество в областта на образованието съобразно политическите, държавните и социалните отношения в Европа;
Имайки предвид важността на по-нататъшното развитие и задълбочаване на съществуващото двустранно сътрудничество и съзнавайки значението за подобряване на координация в областта на образованието;
Убедени, че това сътрудничество ще допринесе за укрепването на приятелските отношения, доверието и разбирателството между двете държави;
Се споразумяха, както следва:

history Член 1
Страните насърчават, в рамките на съответното им законодателство и въз основа на реципрочност, развитието на сътрудничество в областта на образованието.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...