Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ И ТЪРГОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

ДВ. бр. 26 от 21.03.2023г.

Приета с ПМС № 42 от 17.03.2023 г.
Обн., ДВ, бр. 26 от 21 март 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за предоставяне на права за подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (ЗПБ) чрез провеждане на:
1. конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, наричани по-нататък "разрешения", и
2. търгове за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства, наричани по-нататък "концесии за добив".
(2) Конкурсите и търговете се провеждат при спазване на принципите за прозрачност, публичност и конкуренция.

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...